Schoolkid.Ph

Aspekto ng Pandiwa (3 Worksheets)

Posted on: September 26th, 2011 by Schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!

Ang pandiwa ay salitang nagpapakita ng kilos o galaw. Nagbabago ang anyo ng pandiwa ayon sa panahong ginaganap ito. Ang worksheet na ito ay pagsasanay sa tatlong aspekto ng pandiwa – pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap.

Ang panlapi ang nagpapabago sa pandiwang pawatas upang maisulat ito sa tamang aspekto. Ilang halimbawa ng mga panlapi ang -um, -mag, -i , -in, at -an.


Tags: , , , ,

3 Responses

  1. Rose Dee says:

    i need this

  2. Rosa Sambo says:

    I like this

Leave a Reply

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.