Posts Tagged ‘grade 5 filipino worksheets’

Uri ng Pang-Abay (1 Worksheet)

Posted on: March 7th, 2012 by Schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1


Paggamit ng nang at ng (1 Worksheet)

Posted on: March 7th, 2012 by Schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1


Pagbasa: Sanhi at Bunga (1 Worksheet)

Posted on: October 10th, 2011 by schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1


Pagbasa: Pangunahing Kaisipan (1 Worksheet)

Posted on: October 10th, 2011 by schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1


Aspekto ng Pandiwa (3 Worksheets)

Posted on: September 26th, 2011 by Schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!

Ang pandiwa ay salitang nagpapakita ng kilos o galaw. Nagbabago ang anyo ng pandiwa ayon sa panahong ginaganap ito. Ang worksheet na ito ay pagsasanay sa tatlong aspekto ng pandiwa – pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap.

Ang panlapi ang nagpapabago sa pandiwang pawatas upang maisulat ito sa tamang aspekto. Ilang halimbawa ng mga panlapi ang -um, -mag, -i , -in, at -an.


Ayos ng Pangungusap : Karaniwan at Di-Karaniwan (2 Worksheets)

Posted on: August 11th, 2011 by Schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!


Bahagi ng Pangungusap: Simuno at Panaguri (2 Worksheets)

Posted on: August 10th, 2011 by Schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!


Kayarian ng Salita : Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan (2 Worksheets)

Posted on: July 29th, 2011 by Schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!


Pangungusap at Parirala (2 Worksheets)

Posted on: July 29th, 2011 by Schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!Salitang Ugat (2 Worksheets)

Posted on: July 29th, 2011 by Schoolkidph

Answer Keys are available to Premium members. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium member now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!


X

Forgot Password?

Join Us