Schoolkid.Ph

Alpabetong Filipino – Patinig, Katinig, Hiram na Titik (6 Worksheets)

Posted on: September 1st, 2010 by Schoolkidph

Ang Alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik na may 5 patinig (vowels) at 23 katinig (consonants). Ang 8 rito ay hiram sa mga wikang Ingles at Kastila.

Answer Keys are available to Premium subscribers. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium subscriber now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!


Tags: , , , , ,

Comments are closed.

X

Forgot Password?

Join Us