Schoolkid.Ph

Panghalip Panao – Ikaw, Ako, Siya, Kami, Tayo (2 Worksheets)

Posted on: September 1st, 2010 by schoolkidph

Panghalip panao (Personal Pronoun) ang tawag sa pamalit sa ngalan ng tao. Ang pagsasanay ( Panghalip Panao worksheet) na ito ay nagsasanay sa mga sumusunod na panghalip na panao – ako, ikaw at siya.

Ako – ipinapalit sa pangalan ng taong nagsasalita.
Halimbawa: Ako ay masipag.

Ikaw – ipinapalit sa pangalan ng taong kinakausap.
Halimbawa: Ikaw ang nanalo sa paligsahan.

Siya – ipinapalit sa pangalan ng taong pinag-uusapan.
Halimbawa: Siya ay maglalaro.

Kami – ipinapalit sa pangalan ng taong nagsaslita at ang kanyang grupo.
Halimbawa: Kami ay pupunta sa palaruan mamaya.

Tayo – ipinapalit ng taong nagsasalita kapag kausap niya ang kanilang grupo.
Halimbawa: Tayo ay magbibigay ng mga laruan sa mga bata.

Answer Keys are available to Premium subscribers. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium subscriber now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!


Leave a Reply

X

Forgot Password?

Join Us