Schoolkid.Ph

Panghalip Panao – Ako, Ikaw, Siya (1 Worksheet)

Posted on: September 1st, 2010 by Schoolkidph

Panghalip panao (Personal Pronoun) ang tawag sa pamalit sa ngalan ng tao. Ang pagsasanay ( Panghalip Panao worksheet) na ito ay nagsasanay sa mga sumusunod na panghalip na panao – ako, ikaw at siya.

Ako – ipinapalit sa pangalan ng taong nagsasalita.
Halimbawa: Ako ay masipag.

Ikaw – ipinapalit sa pangalan ng taong kinakausap.
Halimbawa: Ikaw ang nanalo sa paligsahan.

Siya – ipinapalit sa pangalan ng taong pinag-uusapan.
Halimbawa: Siya ay maglalaro.

Answer Keys are available to Premium subscribers. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium subscriber now!

Worksheet 1


Tags: , , ,

Comments are closed.

X

Forgot Password?

Join Us