Posts Tagged ‘grade 1 filipino worksheet’

Dalawang Magkaugnayang Pangungusap (3 Worksheets)

Posted on: September 1st, 2010 by Schoolkidph

Answer Keys are available to Premium subscribers. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium subscriber now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!


Pandiwa – Salitang Kilos (2 Worksheets)

Posted on: September 1st, 2010 by schoolkidph

Answer Keys are available to Premium subscribers. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium subscriber now!

Worksheet 1

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!


Pagbuo ng Pantig Salita at Parirala – N, G, NG (1 Worksheet)

Posted on: September 1st, 2010 by schoolkidph

Answer Keys are available to Premium subscribers. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium subscriber now!

No Free Worksheet Available on This Topic

Here are more worksheets for Premium members. If you are not seeing the links below, then be a Premium member now!


Panghalip Panao – Ako, Ikaw, Siya (1 Worksheet)

Posted on: September 1st, 2010 by Schoolkidph

Panghalip panao (Personal Pronoun) ang tawag sa pamalit sa ngalan ng tao. Ang pagsasanay ( Panghalip Panao worksheet) na ito ay nagsasanay sa mga sumusunod na panghalip na panao – ako, ikaw at siya.

Ako – ipinapalit sa pangalan ng taong nagsasalita.
Halimbawa: Ako ay masipag.

Ikaw – ipinapalit sa pangalan ng taong kinakausap.
Halimbawa: Ikaw ang nanalo sa paligsahan.

Siya – ipinapalit sa pangalan ng taong pinag-uusapan.
Halimbawa: Siya ay maglalaro.

Answer Keys are available to Premium subscribers. If you are not seeing the answer key link, then be a Premium subscriber now!

Worksheet 1


X

Forgot Password?

Join Us